Sponsored by Thy understøtter Thy’ske talenter

Onsdag afsluttede Sponsored by Thy et workshopforløb, der har til formål at styrke såvel som skabe værdi for de sportslige talenter i Thy

Sponsored by Thy afsluttede onsdag et workshopforløb for en række elitære atleter i Thy – et forløb der havde til formål at give atleterne nogle konkrete værktøjer og indsigter i forhold til, hvordan de kan håndtere den evige kamp, det er at søge sponsorater og dermed sikre økonomi til sin passion.

Forløbet har haft fokus på det rette narrativ, samt hvordan ens unikke kernefortælling potentielt kan sikre værdi rent kommercielt over for en potentiel sponsor.

Er der et match?

Traditionelt set har sponsorater været omgærdet af diverse myter omhandlede filantropi og lokal forankring, hvor det i høj grad er de lokale sportsklubber og kulturinstitutioner, der er det primære omdrejningspunkt i forhold til denne strategi, eller til tider mangel på samme, der omhandler sponsorater.

I dag spiller det værdimæssige match mellem de to parter en større rolle i forhold til potentielle partnerskaber. Her er det primære fokus på involvering og engagement, der kan være medvirkende til at skabe værdi for de involverede parter. Det er derfor essentielt at have indsigt i, hvilke brandmæssige værdier en potentiel sponsorer læner sig op ad i forbindelse med et potentielt partnerskab.

Før dette bliver aktuelt for de Thy’ske atleter, så er det i første omgang essentielt, at de er bevidste omkring deres egne værdier og kernefortælling. Herefter kan man så gå videre, i forhold til hvordan dette potentielt falder i tråd med en given sponsor.

Dette var derfor blandt fokus for de to afholdte workshops, hvor Kjærup Kommunikation stod for at formidle deres tanker omkring emnet, samt hvordan man potentielt kunne tage noget fra den traditionelle værdiskabende kommunikation og udnytte i et sportsligt perspektiv.

Udnyt den procentvise større engagement rate

Generelt set er engagement raten højere inden for sportsbranchen sammenlignet med mere traditionelle brancher, hvilket også kan aflæses i Thy.

Engagement raten indikerer, hvor meget folk gennemsnitlig interagerer med specifikt indhold på de sociale medier.

Udvalgte atleter i Thy har eksempelvis engagement rater på 13,32%, 13,35% og 14,14%, hvilket er en høj rate, hvis vi sammenligner med andre brancher. Et udpluk af 10 tilfældige virksomheder i Thy viser et gennemsnitligt engagement rate på 3,18.

En god mulighed for at aktivere sit sponsorat kan derfor være at lave noget content, med det formål at aktivere målgruppen på de sociale medier, i samarbejde med en given atlet – et emne vi var omkring til dette workshopforløb.

Givende forløb for atleterne

Line Bang Wittrup, der er en af de atleter, som gør sig gældende i projektet, Sponsored by Thy, ser tilbage på en interessant og givende aften.

Det har været et interessant forløb, synes jeg. Jeg går i hvert fald med et større indblik i, hvordan kommunikation gennem de sociale medier kan være et aktiv i forhold til mig som atlet. Især det omhandlende kernefortællingen og hvordan man kan slå ned på denne overfor en potentiel samarbejdspartner, synes jeg var virkelig givende, fortæller Line.

Diverse workshops, der kan videreudvikle atleternes viden og kompetencer inden for de omkringliggende facetter inden for elitesport, er noget Sponsored by Thy vil fortsætte med i projektets levetid.

     

    Sponsored by Thy - Workshop

    Christoffer Holler, Maria Thinggaard, Line Wittrup Bang, Bertel Østergaard, Karoline Sørensen, Jakob Frandsen, Malthe Jakobsen, Kasper Lousdal.