Thy tager hånd om sine talenter!

Sponsorater og samarbejde med aktører inden for eliteidrætten kan ofte være en effektiv strategi i forhold til en virksomheds marketingmix. Sponsored by Thy kender det lokale eliteidrætsmiljø og har indblik i de individuelle atleter såvel som klubber, der bevæger sig inden for dette felt samt de muligheder de kan tilbyde din virksomhed.

Som sponsor for en eller flere af vores talentfulde atleter, så er du med til at styrke forudsætninger for eliteidræt i Thy. Visionen bag Sponsored by Thy er at styrke forudsætningerne for områdets individuelle eliteidrætsatleter. Dette skal blandt andet ske gennem en tæt relation til de virksomheder, der vælger at gå ind i et samarbejde med en eller flere af vores talentfulde atleter. Virksomheder betragtes som partnere, hvor fokus i høj grad ligger på at løfte opgaven i fællesskab, således der sikres en oplevet værdi for begge parter. 

Fleksibilitet er essentielt i forhold til et potentielt samarbejde, hvorfor Sponsored by Thy fokuserer på at imødekomme eventuelle behov og ønsker fra eliteidrætsudøverene i Thy og deres respektive samarbejdspartnere.

Fokus ligger i behovet for virksomheden i forhold til et potentielt sponsorat. Dette kunne blandt ske være at udnytte de muligheder eliteidrætten giver inden for eksponering, synlighed, goodwill, lokal forankring, markedsføring, salg, kunde- eller medarbejderarrangementer, oplevelser etc.

Thy har meget at byde på – også når det kommer til eliteidræt!

Kontakt Bertel Østergaard, hvis du ønsker at høre mere omkring muligheder for et eventuelt samarbejde.

Bertel Østergaard

Sponsor- & Eventkonsulent

bertel@thyef.dk
(+45) 27 64 12 67