Hvad er Sponsored by Thy?

Projektet, der går under navnet Sponsored by Thy, er blevet en realitet med opbakning fra Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum samt en række større lokale virksomheder. Formålet er at sikre en mere standardiseret og struktureret tilgang til det samarbejde der forbinder områdets eliteidrætsudøvere og erhvervsliv, hvilket skal medføre en større værdi for begge parter.

Idrættens analyseinstitut har konkluderet, at unge eliteidrætsudøvere bruger op mod 90 timer om ugen på træning, skole og arbejde, hvorfor det er klart, at det er begrænset hvad tid, der er tilbage til at pleje relationerne til sponsorerne for den enkelte eliteidrætsudøver samt andre omkringliggende facetter.

Sponsored by Thy skal være medvirkende til at sikre eliteidrætsudøvere i området bedre forudsætninger for at udleve deres potentiale, eftersom de vil kunne få varetaget nogle af deres forpligtelser overfor deres sponsorer. Dette sker blandt andet ved sparring og hjælp inden for området branding, kommunikation, konceptudvikling og aktivering.

Det er en forudsætning, at de indblandende personer i dette projekt besidder et talent, der potentielt kan føre dem til det højeste elitære niveau. For at være en del af dette projekt skal den enkelte atlet derfor kunne svare ja til følgende kriterier:

  • Du har ambitioner om at udforske dit sportslige potentiale, og du har viljen og interessen i et stigende træningsomfang, og du prioriterer din sport frem for andre ting.
  • Du konkurrerer på højest mulige sportslige niveau inden for din sportsgren og alder.
  • Din forening, træner eller andet fagfolk vurderer, at dit sportslige udviklingspotentiale som minimum rækker til at konkurrere blandt de bedste på den nationale scene inden udgangen af dine teenageår.
  • Du kan fremvise resultater inden for din sportsgren, der anerkendes af det nationale forbund.
  • Du skal som minimum være fyldt 13 år.

Dertil vil de 7 elitesatsklubber i Thisted Kommune også kunne benytte Sponsored by Thy,  med det formål, at styrke deres arbejde med sponsorerne og dermed forsøge at skabe en øget værdi for begge parter.

Hvis du står som enten eliteidrætsudøver eller erhvervsdrivende i Thy, og kunne tænke dig at høre nærmere omkring projektet og tankerne bag, samt hvordan dette eventuelt kan være en gevinst for dig, så tøv ikke med at tage kontakt.

Bertel Østergaard

Sponsor- & Eventkonsulent

bertel@thyef.dk
(+45) 27 64 12 67

Bliv klogere på Sponsored by Thy gennem nedenstående podcast, der er et resultat af Thy Lyd Business 🎧🔉

En stor tak til vores lokale opbakning

Grunden til, at Sponsored by Thy er blevet en realitet skyldes en lokal opbakning og investering fra følgende virksomheder såvel som organisationer.